Splice machines

Fusion splicing is het door middel van warmte verbinden van twee optische vezels. Het doel is om de twee vezels zodanig samen te smelten dat het licht dat erdoorheen gaat niet wordt verstrooid of gereflecteerd door de las.

De eerste stap van het lassen is het verwijderen van de coating van het uiteinde van elke vezel, het strippen van de vezel. Vervolgens wordt de vezel met een speciale cleaver gekliefd, zodat beide uiteinden van de vezels perfect vlak zijn en loodrecht op de as van de vezel staan.

Hierna worden de vezels op de machine geklemd. De twee eindvlakken worden bestuurd en uitgelijnd door de inspectiemicroscoop en vervolgens samengesmolten door de twee elektroden. Wanneer de las voltooid is, wordt de blote vezeloppervlakte beschermd door een splice protector.

De lasmachines die wij aanbieden zijn van Fujikura, het meest gebruikte merk ter wereld en bekend om hun prestaties, productiviteit en betrouwbaarheid.

De FSM 90S is de nieuwste toevoeging aan Fujikura's assortiment van lastoestellen en is specifiek ontworpen om ergonomischer, sneller en duurzamer te zijn, waardoor de splicingstijd wordt teruggebracht tot slechts zes seconden.